WIZJA NAPĘDZANA SZTUCZNĄ INTELIGENCJĄ
Laboratorium HDNF pracuje nad rozszerzoną wizją internetu, w której internet stanie się medium całkowicie bezpiecznym dla każdego potencjalnego użytkownika. W obecnej wersji, internet jest wolnym medium w którym każdy może publikować dowolnego rodzaju treści. Wśród stron, które codziennie powstają w internecie ogromną większość stanowią strony przesycone pornografią, nienawiścią, przemocą i agresją. Co więcej, dorosły i doświadczony użytkownik internetu jest w stanie z tak wielką łatwością odróżnić i zignorować treści dla niego nieodpowiednie, że często nie dostrzegamy skali problemu. Jednak gdy chcielibyśmy umożliwić korzystanie z internetu np. naszym dzieciom od razu stajemy się pełni obaw o to jakie strony zostaną przez nie odwiedzone, lub jakie strony zostaną im „na siłę” wyświetlone na wskutek agresywnej promocji treści w internecie. Dzisiejsze pokolenie dzieci i młodzieży jest pierwszym pokoleniem w historii, gdzie kontakt dziecka z internetem rozpoczyna się już w wieku kilku lat. Dwuletnie dzieci z powodzeniem obsługują najprostsze aplikacje na tablecie, a użytkowanie komputera przez dzieci powyżej lat 4 nikogo na świecie już nie dziwi. Z racji faktu, że poprzednie pokolenia nie wychowywały się z ta technologią, nie ma żadnych badań ani doświadczeń mówiących o tym jak wielką szkodę na psychice i rozwoju dziecka może wyrządzić kontakt z twardą pornografią, przemocą, drastycznymi zdjęciami lub powszechną w sieci mową nienawiści. Brak badań nie jest jednak brakiem podstawy do stwierdzenia z całym przekonaniem, że tego typu zagrożenia mogą mieć fatalny wpływ na rozwój dziecka i kształtowanie psychiki młodego człowieka. W naszej wizji i badaniach dążymy do stworzenia nowej jakości internetu, gdzie użytkownik po skonfigurowaniu profilu dla swojego, domu, firmy lub konkretnego komputera czy tabletu będzie miał dostęp tylko do rodzaju treści, które pasują do jego preferencji, bądź nawet zostanie (na własne życzenie) odizolowany od treści, które mogą mu zaszkodzić lub po prostu nie ma życzenia nigdy więcej być zmuszony oglądać. W przypadku udostępnienia internetu dzieciom, dorośli ustawiając profil (dla całego domu bądź wybranego urządzenia) na wolny od pornografii i przemocy będą mogli być spokojni, że na żadnym z urządzeń korzystających z domowej sieci dziecko nie wyświetli niepożądanych treści. Rozwiązanie, które bada i planuje wdrażać HDNF nie obciąża w żadnym stopniu komputerów i urządzeń znajdujących się w domowej lub firmowej sieci komputerowej ale pracuje na zdalnych serwerach dostarczających „internet szyty na miarę” zlokalizowanych w centrach analitycznych. Największą różnicą pomiędzy tym jak nawet najbardziej zaawansowany serwer analizuje treść strony internetowej, która może stanowić potencjalne zagrożenie np. dla dzieci a tym jak ocenia zawartość strony internetowej człowiek jest umiejętność dynamicznej analizy obrazów i tekstu. Komputer przy analizie treści potrafi jedynie interpretować treści używając reguł które zostały mu zaprogramowane przez programistę w momencie budowy systemu podczas gdy idealnym opiekunem dziecka byłaby osoba świadomie interpretująca dowolnego rodzaju obrazy i tekst przed podjęciem decyzji czy daną stronę warto wyświetlić dziecku, czy nie.
LABORATORIUM
Gorzowski Ośrodek Technologiczny
Park Naukowo-Przemysłowy

ul. Teatralna 49
66-400 Gorzów Wlkp

BIURO
ul. Króla Bolesława Chrobrego 22
26-609 Radom